SVS DE SOFTWARE

 

 

 

Deze website gaat over SVS, de database van het spelersvolgsysteem van sportvereniging HTC waarover in oktober 2005 is gepubliceerd in het vakblad "Sport Bestuur en Management". De software kunt u in vijf delen downloaden via de volgende internetkoppelingen:

 

         Spelersvolgsysteem_v0.4.part1.exe

         Spelersvolgsysteem_v0.4.part2.rar

         Spelersvolgsysteem_v0.4.part3.rar

         Spelersvolgsysteem_v0.4.part4.rar

         Spelersvolgsysteem_v0.4.part5.rar

 

Bewaart u de bestanden in n map en voert u het eerste bestand uit, dan wordt uit deze vijf het bestand Spelersvolgsysteem_v0.4.mde gecreerd. Dit is de Microsoft Access database van het spelersvolgsysteem dat op basis van de verzamelde gegevens de gemiddelde waardeoordelen bepaalt.

 

         Voorts kunt u de volgende vier bestanden downloaden:
Leesmij!.doc
MS Word-document met de inhoud van deze webpagina.

         HTC Spelersvolgsysteem (10).pdf
Een presentatie over toepassing van SVS bij HTC.

         Herziene handleiding SVS v0.4.pdf
Leest u vr gebruik van de software de handleiding met daarin de disclaimer en informatie over eventuele betaling.

         Evaluatieformulier_versie_1.2.xls
Het Microsoft Excel rekenblad bevat voorbeeldformulieren die men eventueel kan afdrukken en gebruiken voor het verzamelen van de gegevens.

Als dit uw eerste kennismaking met SVS is, heeft u, behalve MS Access, wellicht het Microsoft bestand MSCOMCT2.OCX nodig, dat door SVS gebruikt wordt om een kalender grafisch weer te geven. U kunt eventueel hier een gecomprimeerd bestand downloaden waarin het is opgenomen. In de Herziene handleiding staat waar u het bestand MSCOMCT2.OCX kunt plaatsen.

 

Het programma is gemaakt voor sportvereniging HTC maar kan met enige hulp, snel en tegen een geringe vergoeding, voor anderen worden aangepast. Het gaat hierbij met name om logos van club en hoofdsponsor, en om de clubkleuren. Een versie van SVS zonder kalenderelement en met de mogelijkheid om zelf afbeeldingen van sponsors toe te voegen, is op aanvraag verkrijgbaar.

 

Hebt u vragen of opmerkingen over SVS, of ontdekt u fouten, aarzel dan niet om contact op te nemen via het e-mailadres dat vermeld is in de handleiding.